Archív mesiaca: december 2016

životné prostredie, ekológia a strečové fólie

Ako zabaliť tovar do fólie a zároveň chrániť životné prostredie?

Plasty tvoria najpoužívanejšiu kategóriu materiálov vo všetkých odvetviach priemyslu. Podieľajú sa 11% na tvorbe komunálneho odpadu, pričom globálny trh s plastovým odpadom každoročne rastie o 4%. Ťažko by sme si vedeli predstaviť oblasť priemyslu, obchodu a služieb bez použitia plastového baliaceho materiálu. Každý si je vedomý, že obal tvorí náklad a navyšuje cenu výrobkov. Pri nesprávnom separovaní a recyklácií zaťažuje životné prostredie...

Celý článok