LDPE, HDPE, PVC a BOPP fólie

LDPE fólie

LDPE fólie zabezpečujú vynikajúcu fixáciu tovaru, chránia tovar pred mechanickým poškodením, nečistotami a vlhkosťou. Vyrábajú sa v prevedení ako hadica, polohadica alebo plochá fólia bez alebo so záložkami. V stavebníctve sa používajú napr. ako výstražné fólie (voda, plyn, elektrika), v poľnohospodárstve na balenie senáže a ochranu rastlín, v domácnostiach pri maľovaní ako ochrana nábytku a v záhrade pri výstavbe jazierka. Teplom zmrštiteľné fólie sa využívajú na skupinové balenie nápojov, zaváranín a iných potravinárskych výrobkov, alebo napríklad na balenie časopisov. Z fólie ako polotovaru sa vyrábajú vrecia a sáčky. Sú bez zápachu, výborne zvarovateľné a 100% recyklovateľné.

Fólie delíme na:

  • klzné a neklzné
  • teplom zmrštiteľné a nezmrštiteľné

Modifikácie: UV stabilizované, ionizované, antikorózne, antistatické, mikroperforované, v rôznom farebnom prevedení a potlačou podľa požiadavky zákazníka.

Sú dostupné v hrúbkach od 30 - 250 μm. Tepelná odolnosť: -50°C až +85°C

recyklačný symbol LDPE
recyklačný symbol LDPE
LDPE fólia na balenie tovaru
LDPE fólia

HDPE fólie

HDPE fólie zabezpečujú vynikajúcu fixáciu tovaru, chránia tovar pred mechanickým poškodením, nečistotami a vlhkosťou. Charakteristická vlastnosť je ich vysoká pevnosť (pevnejšie ako LDPE) a typické šušťanie. Sú nezmraštiteľné, zvarovateľné, matnejšie, zdravotne nezávadné. Vyrábajú sa v prevedení ako hadica, polohadica alebo plochá fólia bez alebo so záložkami. Využívajú sa na balenie potravín, tlačovín, textílií, v domácnostiach pri maľovaní ako ochranná plachta. Z fólie ako polotovaru sa vyrábajú rôzne vrecia a sáčky (desiatové, odpadové). Sú bez zápachu a 100% recyklovateľné.

Modifikácie: UV stabilizované, ionizované, antikorózne, antistatické, mikroperforované, v rôznom farebnom prevedení a potlačou podľa požiadavky zákazníka.

Sú dostupné v hrúbkach od 7 do 100 μm. Tepelná odolnosť: -50°C až +110°C

recyklačný symbol HDPE
recyklačný symbol HDPE
HDPE prírez na balenie tovaru
HDPE fólia

PVC fólie

PVC fólie sa vyznačujú výbornou fixáciou tovaru. K zmršťovaniu fólií dochádza pri nízkych teplotách v rozsahu od 80°C do 150°C, pričom vynikajúco kopírujú tovar. Sú určené pre použitie hlavne v komorových strojoch. Sú vhodné na kontakt s potravinami, sú pevné, dobré zvarovateľné, nepriepustné, transparentné a bez zápachu. PVC fólie sa vyrábajú v prevedení polohadica, ktorú je možné potlačiť podľa požiadavky zákazníka a mikroperforovať. Využívajú sa hlavne pri balení potravín, drogérie, kníh.

Sú dostupné v hrúbkach od 15 do 30 μm.

recyklačný symbol PVC
recyklačný symbol PVC
PVC fólia na balenie tovaru
PVC teplom zmrštiteľná fólia

BOPP (polypropylenové) fólie

BOPP fólie sa využívajú pri balení mnohých pekárenských produktov, čipsov, suchých plodov, mysli, cukrovinek, tabakových výrobkov, papierenských produktov (vreckovky), mrazených potravín, kvetov, mäsa, syrov, knedlí, bagiet a ďalších potravín. BOPP fólie sa vyrábajú v plochom prevedení alebo ako prírezy.

Sú dostupné v hrúbkach od 20 – 50 μm.

BOPP fólia
BOPP fólia
BOPP fólia
BOPP fólia

Polyolefínové fólie

Polyolefínové fólie sú teplom zmrštitelné s podobnými vlastnosťami ako PVC fólie. Sú vyrobené z vrstiev LDPE, PP a LLDPE. Vyznačujú sa výbornou fixáciou tovaru, ochrannou funkciou a krásnou vizuálnou stránkou. K zmršťovaniu fólií dochádza pri teplotách v rozsahu od 130°C do 180°C, potrebujú vyššiu teplotu ako PVC. Využívajú sa pri ručnom, poloautomatickom aj automatickom balení. Sú vhodné pre styk s potravinami, sú pevné, dobre zvarovateľné, nepriepustné, transparentné, bez zápachu. V prevedení polohadica je ich možné potlačiť a mikroperforovať podľa požiadavky zákazníka. Využívajú sa hlavne pri balení potravín, kozmetiky, kníh.

Sú dostupné v hrúbkach od 15 do 25 μm.

polyolefín na balenie tovaru
polyolefín
polyolefín na balenie tovaru
polyolefín

Príslušenstvo

Pri balení s fóliami používame pre lepšiu manipuláciu príslušenstvo, ako sú odvíjače, stojany, zváračky a teplovzdušné pištole pre zmrštenie fólie.

odvíjač fólie s meradlom
odvíjač fólie s meradlom
teplovzdušná pištoľ na balenie tovaru do zmršťovacích fólií
teplovzdušná pištoľ