Môj príbeh, čo robím
a prečo to robím

Moje meno je Peter. Počas vysokej školy som často rozmýšľal, čo budem robiť po jej skončení. Mal som veľa nápadov. Vedel som, ktorým smerom sa uberať, koľko chcem zarábať, ale väčšinou nado mnou zvíťazil strach zo zlyhania, „čo ak..., čo keď...“. V hlave mi vírilo veľa myšlienok, čo by som chcel robiť, ale vždy ma to najviac ťahalo k obchodnej činnosti, KÚPIŤ – PREDAŤ.

V roku 2007 som začal pracovať v oblasti predaja a poradenstva baliacej techniky a materiálu. Táto problematika je veľmi široká. Dotýka takmer každého odvetvia, či už ide o potravinársky, chemický, automobilový, strojárenský priemysel, týka sa dopravy, špedície a mnohých ďalších odvetví. Preto som videl v tejto práci veľký potenciál a uplatnenie.

Za toto obdobie som sa stretol so všetkým možným. Zistil som, čo trápi ľudí, v čom si nevedia rady, čomu nerozumejú, kam sa chcú dopracovať. Riešil som tieto problémy a situácie v teoretickej a hlavne praktickej rovine vo výrobe. Vždy sme spoločnými silami našli nové riešenia. Tieto dlhoročné skúsenosti chcem rozvíjať a odovzdávať tým, ktorí potrebujú pomoc pri balení strečovou fóliou a s doplnkovým baliacim materiálom.

V roku 2015 som založil spoločnosť Sanima Trade, s.r.o. ako obchodnú, sprostredkovateľskú a poradenskú firmu na podporu predaja baliaceho materiálu a príslušenstva.

V tomto predchádzajúcom období som si uvedomil, že sa predaj od roku 2008 úplne zmenil. Ponuka prevyšuje dopyt a myslenie zákazníkov sa celkom transformovalo na inú úroveň. Je to prirodzené. V tejto hektickej dobe majú mnohí zákazníci málo informácií alebo sú preinformovaní a potom sa stráca podstata veci. Robia množstvo chýb a tým nedochádza k vysnívaným úsporám. Majitelia a manažéri firiem nevidia očakávané úspory a výrobní pracovníci nie sú spokojní s baliacim materiálom a jeho použitím. Robíme predaj tak, aby sme poznali všetky informácie od zákazníka, jeho vízie a priania. Na základe týchto vstupov vyberieme, predvedieme a realizujeme správny baliaci materiál a postup.

Čas ukázal, že firmy, s ktorými spolupracujeme, prichádzajú k želateľným výsledkom.

Zmysel mojej práce spočíva v tom, aby zákazníci používali správne stratégie a postupy pri balení, správny baliaci materiál, aby sa ním neplytvalo. To úzko súvisí s dopadom na životné prostredie a environmentálnu politiku.

MOTTO: NAUČME SA SPRÁVNE BALIŤ NIELEN ŽENY, ALE AJ TOVAR“

Môj odkaz pre Vás je: oplatí sa investovať energiu do vstupných testov a konzultácií, riadne si produkty otestovať a prekalkulovať. Týmto sa vyhnete zbytočným reklamáciám a navyšovaním výrobných nákladov a nebudete zbytočne strácať čas.

Ing. Peter Dorušiak – Sanima, s.r.o.

Peter Dorušiak - strečové fólie
Peter Dorušiak - baliaci materiál
Peter Dorušiak - baliaci materiál
Peter Dorušiak - baliaci materiál
spokojný zákazník Sanima Trade
spokojný zákazník Sanima Trade

Naša vízia - spokojní zákazníci a užívatelia

Pomáham firmám a domácnostiam, aby:

  • si v dnešnej uponáhľanej dobe vedeli vybrať správny baliaci materiál a postup,
  • som Vám  zjednodušil prácu a zvýšil produktivitu práce,
  • pre Vás balenie nebola len starosť, ale aj radosť !!! 
  • náklady na balenie boli čo najnižšie,
  • dopady na životné prostredie boli čo najprijateľnejšie a naša planéta ostala čo najzelenšia.

Sme držiteľmi certifikátu ISO

Pridajte sa k nám