Strečové fólie

Ručné, strojné a jumbo strečové fólie 

V ponuke máme široké spektrum fólií, aby sme dosahovali čo najlepší výsledok zabaleného tovaru. Výber strečovej fólie musí zodpovedať zaťaženiu a štruktúre palety, baleného produktu, musí korešpondovať s parametrami baliaceho stroja. 

Fólie majú rôzne vlastnosti ako napríklad farebnosť, pevnosť, lepivosť, prieťažnosť, klznosť. Ich parametre sú ovplyvnené vstupným materiálom a technológiou výroby. Fólie môžu byť liate alebo vyfukované, predpäté, potravinové, dodávané v rôznych baleniach ako mini rolky alebo granáty. Na tejto stránke sa dozviete viac o jednotlivých typoch, ich využiteľnosti, parametroch a kvalite, aby ste sa vedeli orientovať pri správnom výbere.

recyklačný symbol LDPE
recyklačný symbol LLDPE
granulát na výrobu strečovej fólie
LLDPE granulát

Ručné strečové fólie

Používajú sa na ručné balenie tovarov v domácnostiach a firmách. V priemyselných odvetviach balenie zabezpečuje vyškolený pracovník v prevádzkach, kde sa denne zabalí menej ako 20 – 30 paliet za smenu. V prevádzkach s decentralizovaným skladovaním sa každá paleta balí na inom mieste.

Medzi základné parametre ručných fólií patrí hrúbka, šírka, prieťažnosť, farba a špecifické vlastnosti, ako sú lepivosť, klznosť, UV a antistatika.

Sortiment našich ručných fólií je v hrúbkach od 7 – 30 mikrónov v liatej a vyfukovanej verzii.

ručná strečová fólia transparent
ručná strečová fólia transparent
ručná strečová fólia čierna
ručná strečová fólia čierna

Parametre/Kvalita

Liate CAST fólie

Predpäté fólie

Vyfukované Blown fólie

hrúbka

7 – 30 µm

7 - 10 µm

8 – 23 µm

šírka

100, 125, 250, 500 mm

390, 430 mm

250, 500mm

prieťažnosť

100 – 350 %

40 – 80 %

80 – 350 %

hmotnosť

1,5 kg – 3,5 kg

1,6 kg - 2,2 kg

1,5 kg – 3,5 kg

farba

transparent, čierna, biela

modrá, červená

transparent

transparent, čierna

dutinka  ø 50mm

240, 350, 500, 680, 740 g

320g

500, 680, 740 g

špecifické vlastnosti

vnútorná lepivosť

vnútorná lepivosť

zdvojené okraje

vnútorná a vonkajšia lepivosť

Predpätá strečová fólia

Hlavnou prednosťou predpätých strečových fólií je ich predopnutie, ktoré pri výrobe fólií urobil stroj. Manipulant už fóliu nemusí naťahovať. Pri balení fóliu len doťahujeme, dopíname k tovaru. Takéto balenie je fyzicky nenáročné. Obal je vysoko kvalitný s výbornou elasticitou a vizuálnou stránkou. Tieto vlastnosti oceníme pri manipulácií s vecami a ich transporte. Dôležitá je lepivosť, ktorá je vnútorná ako pri štandartných fóliách. Vonkajšia strana je nelepivá, klzná, aby sme mohli ľahko manipulovať s tovarom. K ďalším prednostiam patrí úspora nákladov a veľmi nízka spotreba fólie pri dodržaní pevnostných kritérií.

Nahradením štandartných fólií predpätou fóliou znižujeme spotrebu materiálu až o 60 %. Môžu byť vyrábané vo variante s dutinkou alebo bez dutinky, tzv. coreless. V tomto prípade dochádza k zníženiu nákladov na likvidáciu dutiniek a znižuje sa vplyv na životné prostredie. V prípade pádu rolky nedochádza k poškodeniu fólie vzhľadom na jej mäkší návin. Predpäté fólie môžu mať zdvojené hrany, čím sa ešte viac eliminuje pretrhnutie fólie na stranách. Na jej ľahkú manipuláciu nám slúži dispenzer, ktorý nám nahrádza dutinku.

prepopnutá strečová fólia s dutinkou
ručná strečová fólia predpätá
dispenzer, dutinka ku strečovej fólií
dispenzer
ručná bezdutinková strečová fólia transparent
ručná strečová fólia bezdutinková
prepopnutá bezdutinková strečová fólia a dispenzer
bezdutinková fólia s dispenzerom

Potravinová strečová fólia

Ručné potravinové fólie sa používajú v potravinárskom priemysle a v domácnostiach. V nich zabalené potraviny majú dlhšiu trvanlivosť, vydržia dlho čerstvé, chutné a voňavé. Potravinové fólie sú vhodné na balenie mäsových výrobkov, syrov, ovocia a zeleniny, pekárenských a mrazených výrobkov. Sú zdravotne nezávadné, pevné a elastické. V ponuke máme potravinové fólie vo variante v šírke 30 cm alebo 45 cm a návinom 300 m alebo 1500 m. Pre ľahšiu manipuláciu a balenie používame rezačky fólií.

potravinová fólia
potravinová fólia
rezačka potravinovej fólie
rezačka fólie

Príslušenstvo k ručným fóliám

Ku strečovým fóliám ponúkame doplnkový sortiment pre rýchlu a jednoduchú manipuláciu. Sú to ručné odvíjače, držiaky rôzneho prevedenia.

odvíjač strečovej fólie Profi
odvíjač fólie PROFI
odvíjač na strečovú fóliu Siat
odvíjač fólie SIAT
odvíjač na ručný granát
odvíjač na ručný granát
odvíjač strečovej fólie Star
odvíjač fólie STAR
odvíjač na strečovú fóliu R.O.S.
odvíjač fólie R.O.S.
odvíjač, dispenzer na bezdutinkovú strečovú fóliu
dispenzer na bezdutinkovú fóliu

Strojné strečové fólie

Používajú sa na balenie použitím baliaceho stroja. Strojové balenie je vhodné pre podniky, ktoré zabalia viac ako 20 – 30 paliet za smenu s centralizovaným skladovaním. Správna voľba a konfigurácia stroja je veľmi dôležitý krok pri rozhodovaní a musí korešpondovať so správnym výberom strojnej fólie.

Baliace stroje spotrebovávajú menej obalového materiálu ako pri ručnom balení. Ich výkon je výrazne väčší a kvalita balenia je konštantná v porovnaní s ručným balením. Navyše niektoré spôsoby balenia nie sú bez baliacej techniky ani možné.

Základnú skupinu strojných strečových fólií tvoria fólie s prieťažnosťou 150%. Sú vhodné pre bežné baliace stroje vybavené ručnou alebo elektromagnetickou brzdou na napínanie fólie.  Medzi základné parametre strojných fólií patrí hrúbka, šírka, prieťažnosť, farba a špecifické vlastnosti, ako sú lepivosť, klznosť, UV a antistatika.

Sortiment našich strojných fólií je v hrúbkach od 7 do 30 mikrónov v liatej a vyfukovanej verzii.

strojná strečová fólia transparent
strojná strečová fólia
strojná strečová fólia čierna
strojná strečová fólia čierna

Parametre/Kvalita

Liate CAST fólie

Predpäté fólie

Vyfukované Blown fólie

hrúbka

7 – 30 µm

7 - 10 µm

8 – 23 µm

šírka

125, 250, 500 mm

430 mm

250, 500mm

prieťažnosť

100 – 350 %

40 – 80 %

80 – 350 %

hmotnosť

12 kg – 18 kg

12 kg

12 kg – 18 kg

farba

transparent, čierna, biela

modrá, červená

transparent

transparent, čierna

dutinka  ø 76 mm

1000, 1600, 2000 g

1200g

1000, 1600 g

špecifické vlastnosti

vnútorná lepivosť

vnútorná lepivosť

vnútorná a vonkajšia lepivosť

Jumbo strečové fólie

Používajú sa ako polotovar na pretáčanie fólií na menšie rolky na pretáčacích strojoch. Výsledný produkt je minirola, ručná alebo strojná fólia ľubovoľných parametrov podľa požiadaviek zákazníka.

strečová fólia transparent jumbo
jumbo strečová fólia transparent
strečová fólia čierna jumbo
jumbo strečová fólia čierna

Parametre/Kvalita

Liate CAST fólie

hrúbka

12 – 30 µm

šírka

500 mm

prieťažnosť

100 – 350 %

hmotnosť

50 kg – 60 kg

farba

transparent, čierna, biela

dutinka  ø 76 mm

2000 g

špecifické vlastnosti

vnútorná lepivosť